vsftpd on AmazonLinux

表題の通り。単なるメモである。 ■ 環境 vsftpd 2.2.2 Amazon Linux ■ vsftpd どうしてもFTPをということなので久方ぶりにvsftpdをインストールした。 $ sudo yum inst … 続きを読む vsftpd on AmazonLinux